Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Nữ tướng thời Trưng vương, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng An Biên (tục gọi làng Vẻn), huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương.

Thân phụ bà bị Thái thú Tô Định giết.

Quyết báo phục thù nhà nợ nước, bà cùng các nữ tướng theo giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Trong các trận đánh, bà thường được cử đi tiên phong, dũng cảm có tiếng.

Đuổi được quân xâm lược. Trưng nữ vương rất trọng vọng bà, giao cho coi việc quốc phòng. Để nung chí chiến đấu của dân quân, bà thường mở cuộc thi võ và diễn võ hai ba ngày liên tiếp. Tương truyền bà đã nghĩ ra môn thề thao đánh phết còn lưu đến ngày nay.

Tân sửu 41, Hán Quang Võ lại sai Mã Viện sang xâm chiếm. Bà quyết chiến với giặc nhiều trận ác liệt, tử trận nơi cánh đồng làng Mai Động.

Về sau, dân làng lập đền thờ bà. Các triều vua đều có ban sắc, phong bà là Thượng đẳng phúc thần, Công chúa. Hàng năm, nhân dân vẫn có mở hội long trọng tưởng niệm bà vào 3 ngày 4, 5, 6 tháng giêng, có cuộc dâng phết hào hứng.