Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Có sách chép sai là Hoàng Thiếu Hoa, không rõ năm sinh, năm mất. Nữ tướng đời Trưng vương, quê huyện Gia Hưng, tỉnh Thanh Hóa.

Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà nhiệt thành đóng góp công lao, tận tụy phụng sự dân tộc. Chính bà và bà Lê Chân nhận nhiệm vụ huấn luyện đoàn Nương tử quân và thường tổ chức môn thể thao "Đánh phết ' còn lưu truyền đến nay.

Kháng chiến thành công, Trưng vương phong bà là Đông cung tướng quân. Khi được phong tặng bà khiêm tốn: "Tôi là người con gái cô đơn có cần chức tước làm chi. Quí hồ làm hết phận sự mình đối với đất nước là đủ vui rồi".

Tại làng Hiếu Quan, huyện Tam Nông, còn có đền thờ bà, hàng năm ngày 12-13 tháng giêng là ngày hội giỗ long trọng tưởng nhớ bà.