Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì - Trưng Nữ Vương (40-43)

Liệt sĩ thời Trưng vương, quê làng Thượng Hiệp, phủ Quốc Oai (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông được Lạc tướng Mê Linh vời đến, giao phó việc dạy hai người con gái Trưng Trắc và Trưng Nhị.

Về sau, ông và vợ là Cẩm Nương trực tiếp giúp hai bà xướng nghĩa, động viên nhiều tù trưởng, quan làng vùng sông Đáy dọc núi Ba Vì hưởng ứng và góp phần tổ chức đội quân, phát động cuộc khởi nghĩa đuổi giặc cứu nước.

Mã Viện đem quân sang xâm lược, vợ chồng ông đã già yếu vẫn tích cực chiến đấu. Khi Hai Bà Trưng hi sinh, ông lui về Thượng Hiệp, tử tiết.