Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

Tổ nghề kim hoàn Việt Nam, gia đình ông gồm ba anh em: Trần Điền, Trần Hòa và Trần Điện, không rõ năm sinh năm mất. Quê làng Định Công, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Về thời Lý Nam Đế, nước ta bị giặc Nam Chiếu quấy phá. Ba anh em bèn bán hết ruộng vườn lánh nạn sang Tàu. Khi đến biên giới bị cướp, họ chạy lạc nhau. Hòa sang nước Tùy học nghề thợ bạc, Điền và Điện sang nước Tấn học nghề thợ vàng. Sau 5 năm cả ba anh em trở về nước kể chuyện cho nhau, rồi mở tiệm vàng bạc, đặt tên là Kim Hoàn và dạy thêm cho nhiều người khác. Do đó về sau người ta gọi nghề làm vàng bạc là nghề kim hoàn và tôn ba anh em nhà họ Trần làm tổ sư.