Cách đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể

Đối với trẻ em dưới 2 tuổi

Căn cứ vào tháng tuổi và cân nặng, xác định điểm tương ứng trên "Biểu đồ phát triển trẻ em" rồi đánh giá mức độ gầy béo như sau:
- Kênh A: bình thường
- Kênh B: suy dinh dưỡng vừa
- Kênh C: suy dinh dưỡng nặng
- Kênh D: suy dinh dưỡng rất nặng
- Kênh E: béo

Biểu đồ phát triển trẻ em

Đối với trẻ em và thanh niên (từ 2 tuổi đến 20 tuổi)

Tính chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) dựa vào Cân nặng (kg) và Chiều cao (m) theo công thức:

BMI = Cân nặng / Chiều cao²
Căn cứ vào BMI, tuổi và giới tính; xác định điểm tương ứng trên "Biểu đồ BMI đối với nam" hoặc "Biểu đồ BMI đối với nữ". Từ đó đánh giá mức độ gầy béo như sau:
- Phía dưới đường 5: suy dinh dưỡng
- Từ đường 5 đến đường 85: bình thường
- Từ đường 85 đến đường 95: béo
- Phía trên đường 95: béo phì

Biểu đồ BMI đối với nam từ 2 đến 20 tuổi

Biểu đồ BMI đối với nữ từ 2 đến 20 tuổi

Đối với người lớn (trên 20 tuổi)

Tính chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) dựa vào Cân nặng (kg) và Chiều cao (m) theo công thức:

BMI = Cân nặng / Chiều cao²
Đánh giá mức độ gầy béo theo BMI như sau:
- Dưới 18.5 là thiếu cân.
- Từ 18.5 đến 25 là bình thường.
- Từ 25 đến 30 là thừa cân.
- Trên 30 là béo phì.

Tuy nhiên, chỉ số BMI chưa tính đến yếu tố chủng tộc, tuổi tác và giới tính nên có độ chính xác không cao. Để đánh giá chính xác hơn cần dựa vào tỉ lệ chất béo (TLCB) trong cơ thể. TLCB của người bình thường dao động từ 20% đến 30%, thấp dưới 10% bị coi là nguy hiểm. Đàn ông có TLCB cao hơn 25% và đàn bà có TLCB cao hơn 35% được xem là béo phì.

TLCB được đo bằng phương pháp "Dual-energy X-ray Absorptiometry" (DXA) dùng hai tia X-quang chiếu vào cơ thể và dựa vào tín hiệu nhận được để xác định lượng chất béo, lượng nạc, lượng xương... trong cơ thể. Phương pháp này chính xác nhưng giá thành cao và chỉ khoảng 15% cơ sơ y tế ở Việt Nam có thiết bị.

Gallagher đã đưa ra công thức để tính TLCB dựa trên chỉ số BMI, tuổi và giới tính đối với người châu Á:

Đối với nữ TLCB = 63,7 – 735/BMI + 0,029 x Tuổi
Đối với nam TLCB = 51,6 – 735/BMI + 0,029 x Tuổi

Từ công thức trên tính ngược BMI theo TLCB:

Đối với nữ BMI = 735 / (63,7 + 0,029 x Tuổi - TLCB)
Đối với nam BMI = 735 / (51,6 + 0,029 x Tuổi - TLCB)

Đàn ông có TLCB cao hơn 25(%) và đàn bà có TLCB cao hơn 35(%) được xem là béo phì. Vì vậy, công thức tính BMI đối với người châu Á béo phì theo tuổi như sau:

Đối với nữ BMI > 735 / (28,7 + 0,029 x Tuổi)
Đối với nam BMI > 735 / (26,6 + 0,029 x Tuổi)