Nhân vật lịch sử Việt Nam

Năm sinh Ất Mùi 1895 - Ất Dậu 1945
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì - Pháp đô hộ (1883-1945)

Cựu tổng đốc [Quảng Nam], con trai trưởng Phụ chánh Ngô Đình Khả (1857-1923). Quê làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình (nay vẫn thuộc tỉnh Quảng Bình).

Làm quan từ tri huyện Phù Cát, Bình Định (1917), tri phủ Tuy An tỉnh Phú Yên, năm 1919 thăng án sát tỉnh Phú Yên, năm 1926 Bố chánh Bình Định rồi tuần vũ Quảng Ngãi.

Đến năm 1930 làm Tổng đốc Quảng Nam cho đến năm 1945.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 ông bị các lực lượng cách mạng giết cùng một lần với con trai là Ngô Đình Huân và Phạm Quỳnh tại ngoại ô TP. Huế.